Có 1 tin với từ khóa: dich vu cong được tìm thấy

Tiện lợi dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện kế hoạch của tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, từ đầu năm 2014, UBND huyện Điện Bàn đã triển khai thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến đăng ký kinh doanh...

[Trở về]TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM

Địa Chỉ: 50 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 2240 116 - Fax: (0235) 3811 764

Email: sales@qti.vn