Ứng dụng GIS trong công tác quản lý bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh

Người đăng: qtiadmin Lượt xem: 1370

Chiều ngày 18/8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý và phát triển lĩnh vực bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì đề tài, Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Quyên chủ nhiệm đề tài.

 
Ths. Phạm Thị Ngọc Quyên báo cáo đề tài.
 
Mục tiêu của đề tài nhằm đưa ứng dụng GIS vào công tác quản lý và quy họach phát triển hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng lực quản lý chuyên ngành, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý hành chính nhà nước. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài tập trung đưa ra mô hình quản lý hạ tầng mạng Viễn thông trên nền tảng GIS có tính hệ thống, khoa học và trực quan, đồng thời xây dựng , tạo lập một cơ sở dữ liệu đáp ứng được nhanh chóng nhu cầu thông tin về hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý, quy hoạch được hiệu quả.
 
Hệ thống GIS bưu chính viễn thông được triển khai sử dụng tại địa chỉ web: gmic.quangnam.gov.vn. Hệ thống được triển khai với các ứng dụng như quản lý trực quan bằng hình ảnh, truy vấn thông tin nhanh chóng và chính xác; quản lý thông tin, dữ liệu chính xác, khoa học, quản lý cấp phép và định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông; phục vụ khai thác thông tin cho người và du khách và một ứng dụng quan trọng nữa của hệ thống đó là sự kết nối liên thông giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Xây dựng trong công tác cấp phép xây dựng trạm BTS.
 
Tại cuộc họp, các thành viên nghiệm thu đề tài đánh giá cao tính ứng dụng thực tiễn của đề tài. Hệ thống GIS bưu chính viễn thông sẽ là công cụ hữu ích phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác quản lý, cấp phép, xây dựng quy hoạch về lĩnh vực bưu chính, viễn thông. Thông tin về ngành bưu chính viễn thông sẽ được cung cấp đầy đủ rõ ràng hơn về thực tế năng lực của ngành trên địa bàn tỉnh; góp phần đẩy mạnh hiệu quả, năng lực quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông; tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng kịp thời trong công tác quản lý, quy hoạch hạ tầng bưu chính viễn thông.

Đề tài đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá đạt kết quả xuất sắc.

Nguồn tin: http://quangnam.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM

Địa Chỉ: 50 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 2240 116 - Fax: (0235) 3811 764

Email: sales@qti.vn