Từ những ngày đầu năm 2018, hai trung tâm Hành chính công cấp huyện đi vào hoạt động.

Người đăng: Trương Thanh Binh Lượt xem: 1383

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ-TU ngày 27/4/2016 của tỉnh ủy và chương trình hành động kèm theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh, ngay từ những ngày đầu năm 2018, Trung tâm Hành chính công của Thị xã Điện Bàn và Thành phố Tam Kỳ đã đi vào hoạt động.

Cả hai Trung tâm Hành chính công (Trung tâm HCC) được thành lập trên cơ sở nâng cấp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

(Trung tâm HCC thị xã Điện Bàn)

Tại thị xã Điện Bàn, Trung tâm HCC được bố trí tại tầng 1 của trụ sở khối cơ quan mặt trận, hội đoàn thể. Trung tâm đi vào hoạt động từ ngày 02/01/2018 được bố trí 5 cán bộ chuyên trách và 19 cán bộ không chuyên trách của các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã và các đơn vị ngành dọc như Thuế, BHXH, Công an…để thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả cho tổ chức, công dân. Trong giai đoạn đầu Trung tâm HCC của thị xã tiếp nhận và xử lý 259 thủ tục hành chính của 27 lĩnh vực.

Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động Trung tâm HCC thị xã Điện Bàn đã tiếp nhận hơn 100 hồ sơ của tổ chức và cá nhân trong đó phần lớn là các thủ tục liên quan đến đất đai.

(Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đi kiểm tra hoạt động của Trung tâm HCC thành phố Tam Kỳ)

Tại thành phố Tam Kỳ, Trung tâm HCC đặt tại 159 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ. Trung tâm đi vào hoạt động từ ngày 16/01/2018 với nhân sự gồm 06 biên chế chuyên trách và 14 cán bộ không chuyên trách. Trong giai đoạn đầu Trung tâm HCC Tam Kỳ tiếp nhận xử lý 196 thủ tục hành chính của 25 lĩnh vực của 14 cơ quan đơn vị (trong đó có 4 cơ quan ngành dọc). Thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của Trung ương được cắt giảm đạt tỷ lệ 25%.

(Quầy giải quyết thủ tục đất đai của Trung tâm HCC thành phố Tam Kỳ)

Việc sớm đưa 02 Trung tâm HCC tại thị xã Điện Bàn và Thành phố Tam Kỳ đi vào hoạt động đã khẳng định được hiệu quả, tăng tính minh bạch, thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan hành chính địa phương nhằm hướng đến mục tiêu chuyển từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân theo đúng tinh thần nghị quyết 03-NQ/TU của tỉnh ủy Quảng Nam.


Tác giả: Thanh Bình

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM

Địa Chỉ: 50 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 2240 116 - Fax: (0235) 3811 764

Email: sales@qti.vn