Phần mềm Hộ Tịch

Người đăng: QT Hệ thống Lượt xem: 3218

- Quản lý, lưu trữ và khai thác số liệu phục vụ nghiệp vụ hàng ngày của Sở, phòng Tư pháp UBND TP- Quận, Huyện, Thị xã. - Quản lý, lưu trữ và khai thác số liệu phục vụ nghiệp vụ hàng ngày của UBND các cấp Phường, Xã, Thị trấn. - Tư pháp UBND Quận, Huyện, Thị xã theo dõi và quản lý toàn bộ dữ liệu hộ tịch của tất cả các UBND Phường ¬ Xã ....- Quản lý, lưu trữ và khai thác số liệu phục vụ nghiệp vụ hàng ngày của Sở, phòng Tư pháp UBND TP- Quận, Huyện, Thị  xã.
- Quản lý, lưu trữ và khai thác số liệu phục vụ nghiệp vụ hàng ngày của UBND các cấp Phường, Xã, Thị trấn. 
- Tư pháp UBND Quận, Huyện, Thị xã theo dõi và quản lý toàn bộ dữ liệu hộ tịch của tất cả các UBND Phường ¬ Xã ....
- Cho phép thống kê tổng hợp số liệu về hộ tịch theo mẫu báo cáo chuẩn của bộ tư pháp mới phát hành
- Gửi hồ sơ cho phép người sử dụng gửi các loại hồ sơ lên tuyến trên - nơi tập trung dữ liệu. Tùy thuộc vào cấu hình gửi nhận dữ liệu mà giao diện phần mềm sẽ xuất hiện tương ứng.


[Trở về]

Các tin mới hơn:TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM

Địa Chỉ: 50 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 2240 116 - Fax: (0235) 3811 764

Email: sales@qti.vn