Dự án cơ hội trong lĩnh vực hạ tầng KKT, KCN, CCN

Người đăng: QT Hệ thống Lượt xem: 152

TT

Tên dự án

Địa điểm

Diện tích
(ha)

1

CCN Duy Nghĩa 2

Xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên

30

2

CCN Gò Biên

Xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên

30

3

CCN Đại Chánh 2 (Tân Chánh)

Xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc

42,51

4

CCN Đông Phú

Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc

45

5

CCN Đại Phong 1

Xã Đại Phong, huyện Đại Lộc

50

6

CCN Đại Phong 2

Xã Đại Phong, huyện Đại Lộc

50

7

CCN Đại Tân 1

Xã Đại Tân, huyện Đại Lộc

50

8

CCN Đại Tân 2

Xã Đại Tân, huyện Đại Lộc

50

9

CCN Sông Trà

Xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức

50,00

10

CCN Tam Dân

Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh

44,0

11

CCN Tam Lộc

Xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh

40,0

12

CCN Hòa Bình

Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh

50,0

13

CCN Trường Xuân II

Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ

33,00

14

CCN Trường Xuân - Thuận Yên

Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ

33,30

15

CCN Rừng Lãm

Xã Bình Trị, huyện Thăng Bình

10

16

CCN Quý Xuân

Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình

20

17

CCN Châu Xuân Tây

Xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình

50

18

CCN Ngọc Sơn - Bình Phục

Xã Bình Phục , huyện Thăng Bình

40

19

CCN Thái Sơn

Xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn

42

[Trở về]

Các tin cũ hơn:TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM

Địa Chỉ: 50 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 2240 116 - Fax: (0235) 3811 764

Email: sales@qti.vn